Embedsmænd

 

 

Startside
Historien bag
Embedsmænd
Mødekalender
Mærkedage
Logens Devise
Billeder
Nyheder
Vil du gerne vide mere
Udlejning af lokaler
Blog på Hans-Broge
Links

 

Termin

OM

UM

Sekretær

Skatmester

Kasserer

15/17

Finn Jensen

Thorsten Laursen

Brian Bjerre Christiansen

Peter Ibsen

Lars Støve Vogelsang

13/15

Carsten Aae Christiansen

Finn Jensen

Thorsten Laursen

Ole Kjærbye

Anders Peter Lunden

11/13

Kim Lorentzen

Carsten Aae Christiansen

Finn Jensen

Ole Kjærbye

Anders Peter Lunden

09/11

Torben Holde Sand

Kim Lorentzen

Carsten Aae Christiansen

Finn Jensen

Anders Peter Lunden

08/09

Torben Holde Sand

Kim Lorentzen

Carsten Aae Christiansen

Finn Jensen

Kjeld Andersen

07/08

Erik Christensen

Torben Holde Sand

Carsten Aae Christiansen

Kim Lorentzen

Kjeld Andersen

05/07

Mogens Lindhard

Helge Wind

Kim Lorentzen

Torben Holde Sand

Kjeld Andersen

03/05

Erik Christensen

Mogens Lindhard

Helge Wind

Torben Holde Sand

Kjeld Andersen

01/02
02/03

Jørn Andersen
Erik Christensen

Sten Boldreel
N. J. Jacobsen

Mogens Lindhard
Mogens Lindhard

Torben Holde Sand
Torben Holde Sand

Kjeld Andersen
Kjeld Andersen

99/01

Tom Kronbo

John Ørsted N.

Sten Boldreel

Knud Høgholm

Per Jensen

97/99

Jørn Andersen

Tom Kronbo

John Ørsted N.

Knud Høgholm

Peter Pedersen

95/97

N. J. Jacobsen

Jørn Andersen

Tom Kronbo

Gerner Jensen

Knud Høgholm

93/95

N. J. Jacobsen

Erik Christensen

Jørn Andersen

Gerner Jensen

Knud Høgholm

91/93

Bruno Dormann

N. J. Jacobsen

Gerner Jensen

Erik Christensen

Knud Høgholm

89/90
90/91

Erik Broch P
Erik Broch P

Bent Madsen
Bruno Dormann

Bruno Dormann
N. J. Jacobsen

John Ørsted N.
John Ørsted N.

Ole Lundberg
Ole Lundberg

87/89

Sv. Erik Jensen

Erik Broch P.

Bent Madsen

Jens Hedegaard

Carl B. Frederiksen

85/87

Sv. Erik Jensen

Erik Broch P.

P. Hubschmann

Jens Hedegaard

Carl B. Frederiksen

83/84
84/85

Hans Jørgensen
Hans Jørgensen

Kurt Bentzen
Sv. Erik Jensen

Sv. Erik Jensen
Erik Broch P.

Jens Hedegaard
Jens Hedegaard

Carl B. Frederiksen
Carl B. Frederiksen

81/82
82/83

Niels Ekhorst
Hans Jørgensen

Kurt Bentzen
Kurt Bentzen

Carlo Kaldal
Sv. Erik Jensen

I. Kjær Rasmussen
Jens Hedegaard

P. Hubschmann
Carl B. Frederiksen

79/81

Jørgen Vesterdal

Niels Ekhorst

Kurt Bentzen

Knud Dyrby

P. Hubschmann

77/78
78/79

Hans Jørgensen
Allan Caspersen

Allan Caspersen
Jørgen Vesterdal

Jørgen Vesterdal
Niels Ekhorst

T. Møller Jensen
Knud Dyrby

Knud Dyrby
John Jøhnhøj

76

Hans Jørgensen

Allan Caspersen

Bengt Thornberg

Jørgen Vesterdal

Knud Dyrby

 

Storrepræsentanter

1. Storrepræsentant

Torben Holde Sand

2. Storrepræsentant

Kim Lorentzen

 

Kontakt Logen

Sekretær

Brian Bjerre Christiansen

 

Pressekontakt

 

Carsten Aae Christiansen

 

Webmaster

 

John Peitersen